Objednávka servisu

Mapa servisních partnerů
Česky | English

Základní informaceO požadovaném termínu nás informujte nejméně 5-10 pracovních dní předem.
Termín platí až po potvrzení servisem Wilo CS.

  • Zákazník nebo jeho zástupce musí být přítomen při předávce zařízení.
  • Zajistit parkování u instalace pro servisního technika po dobu servisního zásahu.
  • Elektroinstalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy. U nových zařízení musí být k dispozici revizní zpráva.
  • Provizorní nebo částečné uvedení do provozu bude fakturováno podle předem dohodnutých podmínek.

O požadovaném termínu nás informujte nejméně 5-10 pracovních dní předem. Termín platí až po potvrzení servisem Wilo CS.

Náhradní díly

Zde lze vyhledat objednací čísla náhradních dílů:

https://spareparts.wilo.com/

Náhradní díly mohou být objednány pouze autorizovaným servisním partnerem.

Na objednávkách bez objednacích čísel bude fakturován administrační poplatek 500CZK/objednací číslo.

Objednací číslo Název Cena Ks. Skupina
zboží
Vyřazeno
z dodání
Celkem Určení
Ceny jsou bez DPH.
+ Další položka

Cena za přepravu se hodnotí dle nominální hodnoty jednotlivé objednávky. S tím, že pro jednotlivé objednávky (hodnoty jednotlivých objednávek se nesčítají) do nominální hodnoty 1 500,- Euro je přeprava zpoplatněna fixním paušálem ve výši 9,- EUR. U jednotlivých objednávek (hodnoty jednotlivých objednávek se nesčítají) s nominální hodnotou převyšující 1 500,- Euro nebude přeprava zpoplatněna.

Objednavatel / fakturační údaje

Na tuto emailovou adresu budou zaslány pouze oznámení o přijetí požadavku a změně statusu.

Informace o zařízení

(Nutno doložit záručním listem nebo kupním dokladem. Rozhodnutí, zda se jedná o uznanou reklamaci, může následovat až teprve po odborném posouzení provedené společností Wilo CS.)

Dopravce / způsob dodání

Po vyřešení požadavku


Místo instalace

Kontaktní osoba v místě (zplnomocněná objednavatelem)

Dodatečné služby

Expresní a havarijní zásahy jsou zpoplatněny příplatkem. Zásah v případě požadavku expresního zásahu nebo havarijního zásahu se může uskutečnit pouze tehdy, že servisní oddělení Wilo CS potvrdí volnou kapacitu.

Ceník služeb Wilo CS

(Zahájení prací na odstranění poruchy následující pracovní den po doručení písemné objednávky)
(Zahájení prací na odstranění poruchy ve stejný pracovní den, kdy byla doručena písemná objednávka)

Obecné podmínky

  • Zákazník nebo jeho zástupce musí být přítomen při předávce zařízení.
  • Zajistit parkování u instalace pro servisního technika po dobu servisního zásahu
  • Elektroinstalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy. U nových zařízení musí být k dispozici revizní zpráva.
  • Provizorní nebo částečné uvedení do provozu bude fakturováno podle předem dohodnutých podmínek.
  • Možnost komunikace se zákazníkem nebo jeho zástupcem v českém jazyce na území České republiky

ČASOVÁ NÁROČNOST

Předpokládáná časová náročnost je maximálně jeden pracovní den, pokud nebylo jinak předem domluveno.

CENA ZA ZRUŠENÝ VÝJEZD

Objednaná návštěva technika muže být zrušena bezplatně objednavatelem nejpozději 1 pracovní den před plánovanou návštěvou e-mailem na servis.cz@wilo.com.

Dojde-li ke zrušení v den plánovaného výjezdu, ale před odjezdem technika, výše poplatku činí 1500,-CZK. Dojde ji ke zrušení v den plánovaného výjezdu a technik je již na cestě, výše poplatku činí 1500,-CZK plus cestovní náklady dle ceníku služeb Wilo CS.

CENA ZA ZBYTEČNÝ VÝJEZD

Podepsáním tohoto formuláře potvrzujete, že stavební připravenost objektu je dle požadavků Wilo CS. Při jejím nedodržení je účtováno 1500,-CZK plus cestovní náklady dle ceníku služeb Wilo CS.

SOUČINNOST

Podepsáním tohoto formuláře potvrzujete, že v dané lokaci budou k dispozici osoby nutné k úspěšnému průběhu zásahu (např. vrátný, elektrikář, montážník apod.). V opačném případě se bude fakturovat jako za „Zbytečný výjezd“ nebo při čekání v hodinové sazbě dle ceníku služeb Wilo CS.

Nebude-li možné servisní zásah dokončit ve stejný den na žádost objednavatele/zákazníka nebo z důvodu nepřipravenosti nebo nesoučinnosti, bude se fakturovat každý výjezd.

VÍCEPRÁCE

Provedení některých víceprací může být servisem Wilo CS odmítnuto. Případné provedené vícepráce budou fakturovány dle ceníku služeb Wilo CS.

PŘERUŠENÝ/NEDOKONČENÝ ZÁSAH

Nebude-li možné servisní zásah dokončit v ten samý den na žádost zákazníka/objednavatele/nepřipravenosti, ostatní výjezdy se budou účtovat dle ceníku služeb Wilo CS.

OSTATNÍ PODMÍNKY

Zajištěné parkování v blízkosti instalace. Česky komunikující osoby ze strany objednavatele nutné k průběhu.

Vezměte prosím na vědomí:

Podpisem objednavatel akceptuje všeobecné dodací podmínky a podmínky plnění společnosti WILO CS, jakož i aktuálně platné zúčtovací sazby a Servisní podmínky WILO CS.

Vezměte prosím na vědomí:
Podpisem objednavatel akceptuje všeobecné dodací podmínky a podmínky plnění společnosti WILO CS, jakož i aktuálně platné zúčtovací sazby a Servisní podmínky WILO CS.

Často kladené otázky | Ceník služeb Wilo CS

Opiště prosím kód z obrázku: