Objednávka servisu

Slovensky | English

Základné informácie

O požadovanom termíne nás informujte nejmenej 5-10 pracovných dní vpred.
Termín platí až po potvrdení servisom Wilo CS.

  • Zákazník alebo jeho zástupca musí byť prítomny pri odovzdaní zariadenia.
  • Zaistiť parkovanie v mieste inštalácie pre servisného technika na dobu servisného zásahu.
  • Elektroinštalácia musí byť prevedená v súladu s platnými predpismi. U novýchzariadeniach musí byť k dispozícii revízná správa.
  • Provizórne/čiastočné uvedenie do prrevádzky bude fakturované podľa predbežne dohodnutých podmienok.

O požadovanom termíne servisného výjazdu nás informujte najmenej 5-10 pracovných dní pred jeho vykonaným. Termín platí až po potvrdení servisom Wilo CS.

Náhradné diely

#HODNOTA!
Objednávacie číslo Názov Množstvo
+ Ďalšia položka

Objednávateľ / fakturačné údaje

Informácie o zariadení

(Nutné doložiť záručný list alebo doklad o kúpe. Rozhodnutie o uznaní/neuznaní reklamácie je možné vydať iba po odbornom posúdení reklamovanéj veci vykonanej servisom WILO CS)

Miesto inštalácie

Kontaktná osoba namieste inštalácie (zplnomocnená objednávateľom)

Dodatočné služby

#HODNOTA!
(Začatie prác na odstraňovaní poruchy nasledujúci pracovný deň po doručení písomnej objednávky)
(Začatie prác na odstraňovaní poruchy v rovnaký pracovný deň, kedy bola doručená písomná objednávka)

Všeobecné podmienky

#HODNOTA!